Våre tjenester

Regnskap, lønn, fakturering og årsoppgjør

 

 • Vi fører regnskap fra A til Å for alle organisasjonsformer
 • Vi rapporterer tilbake til selskapet etter nærmere avtale, og ønsker å bidra til at våre kunder benytter regnskapsinformasjonen til å ta gode beslutninger for fremtiden
 • Vi kan ta hånd om alt innen lønnsområdet
 • Vi tar på oss faktureringsoppdrag og følger opp betalinger fra kunder
 • Vi utarbeider ligningspapirer og årsoppgjør for alle organisasjonsformer og enkeltpersoner

 

 

Rådgivning

 

 • Vi kan bidra med god hjelp i oppstartsfasen, alt fra stiftelse av selskap til svar på mer konkrete problemstillinger man møter i den første tiden
 • Vi kan bidra til å ta korrekte valg rundt skatteplanlegging
 • Vi ønsker å være en god samtalepartner rundt drift, personalpolitikk og bidra til gode beslutninger man skal ta knyttet til økonomi
 • Vi ønsker å bidra med vår kunnskap i budsjetteringsprosesser
 • Vi kan påta oss styreverv eller gi gode råd rundt styrearbeid
 • Vi påtar oss spesialoppdrag av ulik karakter knyttet til regnskap, skatt og økonomi